Niepubliczny Żłobek Wyspa Szkrabów przy ul. Piławskiej 20, jest dofinansowany w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez Gminę Wrocław, koszt dofinansowania przez Gminę wynosi 680 zł/miesiąc.

Dane kontaktowe do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, jako organu nadzorującego: sekr. WZD tel. 071/777 77 60, fax: 071/777 79 94, e-mail: wzd@um.wroc.pl

Zgodnie z przepisami informujemy, że placówki są monitorowane.

Ważne informacje

 • Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka nie później niż do godziny 8:15 – rozebrać dziecko w szatni i przekazać je nauczycielowi/opiekunowi.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu, a wymienione w pisemnym wykazie osób upoważnionych do jego odbioru.
 • Nie dopuszcza się odbierania dzieci przez osoby nieletnie nawet za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
 • Przy odbiorze dziecka osoba uprawniona podpisuje listę obecności dziecka w żłobku (wymóg związany z dotacją U.M.).
 • Dziecko, które nie zostało odebrane w uzgodnionym czasie, pozostaje w żłobku pod opieką nauczyciela/opiekuna, a za dodatkowy czas pobytu naliczana jest odpłatność w/g ustalonej stawki w umowie.


Wszelkich informacji o pobycie dziecka w placówce udziela opiekun/upoważniona osoba.

Wyprawka na nowy rok szkolny

 

 • Pieluchy, opakowanie na miesiąc,
 • Chusteczki, jedno opakowanie mokre i suche do nosa (duże),
 • Po 3-4 sztuki : body z długim i krótkim rękawem, spodenki, rajstopy, koszulki, skarpetki, majtki,
 • Zapinane kapcie,
 • Poduszka i kocyk,
 • Prześcieradło z gumką,
 • Podpisana pościel,
 • Bidon (dla dzieci nieumiejących pić z kubeczka).


Wszystkie rzeczy muszą być podpisane i spakowane do podpisanego woreczka.

Przewiń do góry