Niepubliczny Żłobek Wyspa Szkrabów II przy ul. Bulwar Dedala 6a-8a, jest dofinansowany w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez Gminę Wrocław, koszt dofinansowania przez Gminę wynosi 680 zł/miesiąc. 

Dane kontaktowe do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, jako organu nadzorującego: sekr. WZD tel. 071/777 77 60, fax: 071/777 79 94, e-mail: wzd@um.wroc.pl

Zgodnie z przepisami informujemy, że placówki są monitorowane.

Ważne informacje

 • Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka nie później niż do godziny 8:15 – rozebrać dziecko w szatni i przekazać je nauczycielowi/opiekunowi.
 • Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie przez nich upoważnione inne osoby dorosłe, gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do domu, a wymienione w pisemnym wykazie osób upoważnionych do jego odbioru.
 • Nie dopuszcza się odbierania dzieci przez osoby nieletnie nawet za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
 • Przy odbiorze dziecka osoba uprawniona podpisuje listę obecności dziecka w żłobku (wymóg związany z dotacją U.M.).
 • Dziecko, które nie zostało odebrane w uzgodnionym czasie, pozostaje w żłobku pod opieką nauczyciela/opiekuna, a za dodatkowy czas pobytu naliczana jest odpłatność w/g ustalonej stawki w umowie.


Wszelkich informacji o pobycie dziecka w placówce udziela opiekun/upoważniona osoba.

Wyprawka na nowy rok szkolny

 

 • Pieluchy, opakowanie na miesiąc,
 • Chusteczki, jedno opakowanie mokre i suche do nosa (duże),
 • Po 3-4 sztuki : body z długim i krótkim rękawem, spodenki, rajstopy, koszulki, skarpetki, majtki,
 • Zapinane kapcie,
 • Poduszka i kocyk,
 • Prześcieradło z gumką,
 • Podpisana pościel,
 • Bidon (dla dzieci nieumiejących pić z kubeczka).


Wszystkie rzeczy muszą być podpisane i spakowane do podpisanego woreczka.

Do pobrania

Plan dnia

6:30 – 8:15 – Przyjście dzieci do żłobka,
8:15 – 8:30 – Przygotowanie do śniadania/czystości higieniczne,
8:30 – 8:50 – Śniadanie,
8:50 – 9:20 – Toaleta,
9:20 – 10:00 – Zajęcia dydaktyczne, zabawy na powietrzu, spacer/werandowanie,
10:00 – 10:20 – Przygotowania do obiadu/czynności higieniczne,
10:20 – 11:00 – Obiad II danie,
11:00 – 11:30 – Przygotowanie do snu,
11:30 – 13:30 – Słuchanie bajek muzycznych, czytanie bajek przez opiekunki/sen dzieci
13:30 – 13:45 – Pobudka, przygotowanie do zupy
14:00 – 14:30 – Obiad I danie/zupa/podwieczorek
14:30 – 15:00 – Czynności higieniczne, utrwalenie samoobsługi
15:00 – 15:30 – Utrwalenie wiadomości, zabawy w grupie
15:30 – 16:00 – Toaleta / Utrwalanie czynności samoobsługowych
16:00 – 17:00 – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, oczekiwanie na rodziców/opiekunów

Przewiń do góry